Aylıklardan Yapılan Prim Kesintileri

Sosyal Güvenlik Destek Primi

1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

İsteğe bağlı ve muhtar sigortalı olarak yaşlılık aylığı bağlananlardan aylık bağlandıktan sonra 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ( 1 ) numaralı bendinde belirtilen çalışmalara başladıkları tespit edilenlerin aylıklarından da çalıştıkları sürece sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

4447 ve 4956 sayılı Kanunlar, sigortalılarımıza durumlarını Kanunun öngördüğü süreler içinde Kurumumuza yazılı bildirimde bulunma zorunluluğu getirmiş olup buna göre;

4447 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlanmış olanlara bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından ( 01.10.1999 ), 4956 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlanmış olanlara bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından ( 01.09.2003 ),

Bu Kanunların yayım tarihlerinden sonra ticari faaliyete başlayan aylık bağlanmış olan sigortalılarımıza ise ticari faaliyete başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunma mecburiyeti getirilmiştir.

Bu süreler içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunanlardan gecikme zammı alınmayıp, yaşlılık aylığı alanlardan bildirimde bulunmayanların aylıklarından res’en sosyal güvenlik destek primi kesilmemiştir.

Ancak bunlardan çalışmalarına devam ettikleri halde kurumumuza geç bildirimde bulunanlar ile çalışmalarına devam ettikleri Kurumumuzca tespit edilenlerden kesilmesi gereken % 10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi cezalarıyla birlikte hesaplanarak tahsil edilmektedir.

Yaşlılık aylığı almakta iken kurumumuza tabi çalışmalarına devam etmesi nedeni ile aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılması gerekirken bu çalışmalarına dair belgeyi Kurumumuza ibraz etmediğinden aylıklarından bununla ilgili her hangi bir kesinti yapılmayan sigortalının vefatı halinde; kesilmesi gereken Sosyal Güvenlik Destek Primi borcu ve cezası haksahiplerinden mahsup edilir.

Sağlık Sigortası Primi

1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanuna tabi Kurumuzdan aylık almakta olanların aylıklarından 10 yıl süre ile sağlık sigortası primi kesilir.

Kesilecek prim oranları, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu oran % 5’den az % 10’dan fazla olamayıp, Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlananlar ile hak sahiplerinin aylıklarından kesilecek sağlık sigortası primi, sigortalının daha önce ödediği süreler dahil 10 yılı geçemez.

Ancak halen sigortalı olanlar ile yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanlara, eşlerinden dolayı ölüm aylığı bağlanması halinde, bağlanan ölüm aylığından sağlık sigortası primi kesilmez.

Ana ve babanın her ikisinden de ölüm aylığı alan çocukların ölüm aylıklarından, yalnız babadan intikal eden aylıktan sağlık sigortası primi kesilir.

10 Responses to “Aylıklardan Yapılan Prim Kesintileri”

  1. yaşar ilhan says:

    merhaba.benim bir sorum olacaktı.halen ticari faaliyeti olupta sosyal güvenlik destekleme primi ödemeyen emekliler nasıl takip ediliyor?

  2. ben yaşlilik ayliği alan vede kendi adina iş yapan biriyim emekli maaşim bağlandiğinda o zamanki ssk mudurluğunune gidip destek primi kesmelerini istedim ama memurlar biz bilmiyoruz bankaya git dediler bankaya gittim onlarda biz bilmıyoruz dediler bu arada kesinti yapilip yapilmadiğinide bilmıyordum şimdi benden faiziyle 7500 lira istiyorlar bu adaletmi ben nasil odeyeceğim bu parayi zamanında neden kesmediler neden takip etmediler bana parayi veren onlar şimdi faiziyle geri ver diyorlarlutfen birileri ilgilensin

Leave a Reply