Yıllık İzine Çıkmak İçin En Az Bir Yılı Doldurmak Gerekli

Ali Tezel
Gazete Haber Türk

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanıyor. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleriyse ayrıca ödeniyor

Tazminatım ve izinlerim hesaplanırken yıllık izin konusunda kafama takılan bir şey oldu size danışmak istedim. İşe başlangıç tarihim : 01.07.2006 olup,
01.07.2006 – 01.07.2007 : 14 gün
01.08.2007 – 01.07.2008 : 14 gün
01.07.2008 – 01.07.2009 : 14 gün olmak üzere normal yasal izin kullanmam
gerekiyorken ben 2007-2008 dönemine ait yasal iznimi 7 gün kullandım. İhbar sürem 30.04.2009′da sona eriyor bu durumda benim 2008-2009 dönemine ait 14 gün izin hakkım geçerli olacak mı? Ben bunu nakden alabilecek miyim yani toplamda 3 haftalık izin ödemeleri gerekiyor mu? Muhasebe müdürü öyle bir şey olmadığını sadece 1 hafta izin ücreti alabileceğimi söylüyor diğer yandan muhasebeci arkadaşlar son çalışma yılında ihbar sürem dolana kadar 6 ayı geçtiğim için 14 günlük iznimin ödenmesi gerektiğini söylüyorlar bunun kanuni bir dayanağı var mı? Tülay Yücel

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre; “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz…”

54’üncü maddeye göre ise “…İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru … hesaplanır.” Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre ise “İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54’üncü maddesindeki esaslar ve 55’inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih … yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır…” Bunlara göre; yıllık izin hesabında o işyerinde ilk işe girilen tarihe göre yıllık dönemlerin tamamlanmasına dikkat edilir. Yani, 1 Temmuz 2006 başlangıcınıza göre işten çıkarılma tarihiniz 1 Temmuz 2009 gününden önce ise bir tam yıllık devreyi tamamlayamadığınızdan 2009 yılı için izin hakkınız olmaz. Değil altı ay, 11 ay, 29 günü tamamlayıp bir yılı tamamlamadan ayrılsanız o yıl için izin hakkınız maalesef yok.

GAZETECİLERİN İZNİ FARKLI

5953 sayılı Basın-İş Kanunu gereğince gazeteciler de yıllık ücretli izin
kullanmaktadırlar. Kanun’un 21’inci maddesine göre; “Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.
Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinlerin hesabında bu Kanunun 1’inci maddesindeki “Gazeteci” tabirine girenlerin kıdemleri, iş akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden inikat etmiş olmasına bakılmaksızın, gazetecilik mesleğine geçirdikleri hizmet süresi nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.

Yıllık izin ücreti de peşin ödenmelidir

Bilindiği üzere gazetecilerin ücretleri her ay peşin olarak ödenmektedir ve gazeteci izne giderken de aynı usul uygulanır ve parası peşin ödenip yıllık izne gönderilir.
Fakat, gerek 4857 ve gerekse 854 sayılı kanunlara göre çalışanlar ücretlerini ayın sonunda daha doğrusu takip eden ayda alırlar. Bu kişiler yıllık izne çıkacaklarsa paralarını peşin almalı ve işveren de peşin ödemelidir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 57′inci maddesine göre; “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır…
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.”

İzin hakkından feragat edilemez

Günlük gazetelerde çalışanlara en az o gazetede bir yıl çalışmış olmak şartıyla yılda 4 hafta (28 gün) izin verilir. Ancak, gazetecilik mesleğinde 10 yılı doldurmuş olanlara ise o gazetede en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla
altı hafta (42 gün) izin verilir. Gazetecilerin meslek kıdemi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ndeki deftere gazeteci (Gazeteci kütüğü) olarak ilk kez kaydedildikleri tarihten başlar ve arada boş geçen sürelerin hiçbir önemi yoktur. Haftalık, aylık, yıllık dergi ve gazetelerde çalışanların yıllık izni altışar aylık devrelerde ikişer hafta olarak verilir.

Leave a Reply